BİLİŞİM HUKUKU

Hukuk büromuz; İnternet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili marka ihallerinin önlenmesi, bilişim sisteminde hukuka aykırılıklar, bozulması, verilerin kopyalanması, yok edilmesi gibi Bilişim Suçları ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarda danışmanlık ve hukuki destek vermektedir. E ticaret ve alan adlarına ilişkin haksız rekabet hukuksuzluklarının giderilmesi, internet alanında meydana gelen hakaret ve kişilik hakları ihlallerinde hukuki destek sağlamak, Erişimin engellenmesini talep etmek hizmetlerimiz arasındadır. İnternet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımı kapsamında Ceza Davalarında temsil ve danışmanlık yapılmaktadır.

 

Özel hayatın gizliliği ile kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında uyuşmazlık ve davalar

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlülükler ve buna ilişkin davalar ile ihlaller sebebiyle yöneltilecek davalar

Banka ve Kredi kartlarına yönelik olarak işlenen suçlar ve ilgili davalar

BİLİŞİM HUKUKU