FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku gereği, fikri hak bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Söz konusu kişi ya da kuruluş sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi telif eserleri de denen alanı kapsar.

Sınai haklar ise Marka, Patent, Tasarım, Buluş vb. gibi Sınai Mülkiyet Kanunu kaynaklı haklardır. Kanunu kapsamında olan sınai haklar için özel bir koruma rejimi öngörülmüş olup, istisnalar saklı olmak kaydıyla hakların tesisi hakkın tesciline bağlanmaktadır.

  • Marka Tescil ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Patent Tescil ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Tasarım, Coğrafi İşaret, Geleneksel Ürün Adı Tescil İşlemleri
  • Marka Devir, Rehin, Muvafakat işlemleri
  • Endüstriyel Tasarımların Hükümsüzlüğü Davaları
  • Fikir ve Sanat Eserlerinin FSEK ve Telif Hukuku’ndan Doğan Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar
  • Türk Patent Enstitüsü Nezdinde İtiraz ve Hak Sahipliği Müracaatı İşlemleri
  • Lisans ve Franchise Sözleşmeleri
  • Bilişim ve Elektronik Ticaret Hukuku
  • Yazılı, Görsel, Dijital Medya ve Reklamcılık Hukuku

 

FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU