İCRA VE İFLAS HUKUKU

 • İdareye Karşı Açılan Tam Yargı Davaları(Tazminat Davaları)
 • Malpraktis Davaları
 • Hukuka Aykırı İşlemlerin İptal Davaları
 • İdari Para Cezaları İtirazları Ve İptal Davaları
 • İmar Hukuku Davaları
 • Kamulaştırma Ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları
 • Orman Arazisi Kamulaştırma Davaları
 • 2B Davaları
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku
 • Riskli Yapı Tespit Kararlarına Karşı Açılacak Davalar

Vergi hukukunun kapsamı ise; karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb. adlar altındaki tüm kamu gelirleridir.
Vergi hukuku kapsamındaki işlemler de bir nevi idari işlem niteliğinde olsa da mevzuat itibariyle vergi hukuku mevzuatı idare hukukuna nazaran daha usulü ve teknik kavramlar içermektedir.

 • Vergi Ve Cezadaki Hataların Şikâyet Yoluyla Düzeltilmesi İsteminin Reddi Üzerine Açılan Davalar
 • Genel Bütçeye, İl Özel İdareleri, Belediye Ve Köylere Ait Vergi, Resim Ve Harçlarla Benzeri Mali Yükümlülükler Ve Bunlara İlişkin Zam Ve Cezalar İle Tarifeler Dolayısıyla Ortaya Çıkacak Uyuşmazlıklarla İlgili Açılan Davalar
 • Uzlaşma Komisyonlarının Uzlaşma Başvurusunu Yetkisizlik Veya Süreaşımı Nedeniyle Reddetmesi Üzerine Açılan Davalar
 • Takdir Komisyonu Kararlarına Karşı Açılan Davalar
 • Vergi Ziyaı, Özel Usulsüzlük, Usulsüzlük Suçlarıyla İlgili Açılan Davalar
 • Vergi Kaçakçılığı, Sahte Fatura Düzenleme Veya Kullanma, Vergi Mahremiyetini İhlal Ve Mükelleflerin Özel İşlerini Yapma Suçlarıyla İlgili Açılan Davalar
İCRA VE İFLAS HUKUKU

İlamsız İcra
Hukuk alanında genel haciz yoluyla takip olarak da bilinen ilamsız icra işlemlerinde, borçlusuna ait çek, senet, poliçe gibi evrakları bulunduran alacaklı mahkeme kararı olmadan alacağını tahsil edebilmek için İcra Müdürlüklerine müracaat eder ve haciz işlemlerini başlatabilir. İcra takibi için alacağınızı ispatlayacak çeşitli belgeleri bulundurmanız ve sunmanız işlemlerinizi kolaylaştıracaktır. Sizlere her türlü hukuki alanlarda yardımcı olmakta ve sizler adına işlemlerinizi takip etmekteyiz.

Haciz İşlemlerine İtiraz
Haciz yoluyla yapılacak alacak tahsilatları için önce borçlu tarafa ödeme emri gönderilir. Eğer borçlu olarak belirtilen kişi kendisinin borçlu olmadığını düşünürse, gelen ödeme emri için 7 gün içerisinde itirazda bulunur ve icra takibini durdurmaya çalışır. 7 gün içerisinde itiraz edilmez ise kabul edilmiş sayılır ve icra işlemleri başlatılır. İcra takibine itirazlar, ilgili icra dairesine veya nöbetçi icra dairesine yapılabilir.

Hizmetlerimiz
Hukuk hizmetlerimizde sizlere, aile hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, eşya hukuku, icra hukuku ve miras hukuku olanlarında profesyonel hizmetler vermekteyiz. Tahsil edemediğiniz alacaklarınız için icra takibi başlatmakta ve en kısa sürede sonuçlanmasını sağlamaktayız. Sizler adına yapılan icra takiplerinde de sizler adına itiraz başvurularında bulunarak hakkınızı korumaya çalışıyoruz. Güçlü kadromuz ile adaletli bir yaşam için mücadele veriyoruz.