ŞİRKETLER HUKUKU

 Şirketler hukuku, Ticaret hukuku bünyesinde yer alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tip değiştirmesi, tasfiyesi gibi konulara dair normları ihtiva eden ve ticaret şirketlerine ilişkin hukuki ilişkileri inceleyen bir hukuk dalıdır.

Türkiye’de 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle Ticaret hukukunun alt dalı hâline gelen şirketler hukuku, son hâlini 2011 yılında ise 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonucu almıştır. Şirketler hukukuna ilişkin hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 124 – 644. Maddeleri arasında yer almaktadır. Adi şirketlere ilişkin hükümler ise 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 620 – 644. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.

 • Sözleşmeler Hukuku
 • İşçilik Hak Ve Alacağı Davaları
 • Kurumsal Yönetim İşlemleri
 • Aile Anayasası İşlemleri
 • Banka Ve Finans Hukuku
 • Ticari Alacak Davaları
 • Şirketler Hukuku Davaları
 • Taşıma Hukuku Davaları
 • Hak Ve Alacak Takip İşlemleri
 • SPK Mevzuatı Gereğince Halka Arz İşlemleri
 • Ticaret Sicil İşlemleri
ŞİRKETLER HUKUKU