YAPAY ZEKA VE HUKUK

Yapay zekânın, insanların doğal olarak sahip oldukları zekâ ile çözdükleri problemleri çözme becerisine sahip makinelerin kullanım alanları düşünüldüğünde, birden fazla disiplini ilgilendiren bir bütün olduğu tartışmasızdır. Yapay zekânın gerçek ve tüzel kişiler yönünden anlamlandırılabilmesi ve hakları konusunda aydınlatılabilmeleri; teknik yönü ile ilgilenen kişilerin yasal mevzuat yönünden  Disiplinlerarası Çalışmanın Gerekliliği haklar, ödevler ve yaptırımlar konusunda bilgilendirilebilmeleri; yeni gelişmelerin ve entegrasyonların bir bütün halinde yürütülebilmesi; hukuki uyuşmazlıkların çözüm sürecinde objektif değerlendirmelerin yapılabilmesi; özellikle de, elde edilen verilerin gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde bütün yönleri ile korunabilmesi hususunda yapılacak olan çalışmalar hukuk alanında da önem arz etmektedir.

                                         

YAPAY ZEKA VE HUKUK